Rada Rodziców

Rada Rodziców przy ZSO nr 1 w Stalowej Woli

ul. Energetyków 18

37-450 Stalowa Wola

Numer konta Rady Rodziców
22 9430 0006 0007 5239 2000 0001

Przewodniczący: Grzegorz Szurek
Z-ca przew. Dagmara Powęska – Kostępska
Sekretarz:
Skarbnik: